ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานแกะสลักหิน


งานแกะสลักหิน




                งานแกะสลักหินเป็นงานฝีมือที่มีการสืบทอดกันนานหลายชั่วอายุคนและน่าจะเป็นงานที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้เป็นที่นิยมแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากผลิตภัณฑ์จากงานแกะสลักหินสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น




              1.  ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ครก โม่ โต๊ะ เก้าอี้ แจกัน ฯลฯ   

              2.  ใช้ในทางศาสนาและประเพณี ได้แก่ งานแกะสลักเป็น

                   พระพุทธรูปปางต่างๆ ลูกนิมิต เสมา เสาหินและแผ่นหิน

                   ประดับฮวงซุ้ย(เกี๊ยบ) กระถางธูป ฯลฯ    

              3.  ใช้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน ได้แก่ ตุ๊กตา รูปสัตว์

                    ต่างๆ โคมไฟ ตะเกียงจีน เก๋งจีน ฯลฯ



                 หินที่นำมาแกะสลักมีหลายชนิด เช่น หินอ่อน หินแกรนิต หินทราย เป็นต้น การจะใช้หินชนิดใดนั้นขึ้นอยู่กับงานที่จะนำมาใช้สอย เช่น หินทรายมักจะนำมาแกะสลักเป็นลูกนิมิต เสมา โคมไฟ เก๋งจีน หินแกรนิตใช้แกะสลักเป็นรูปสัตว์ แผ่นเกี๊ยบ ส่วนหินอ่อนใช้แกะสลักเป็นโต๊ะ  เก้าอี้ แจกัน เป็นต้น




แหล่งผลิต



                งานแกะสลักหินในจังหวัดนครราชสีมาเป็นงานแกะสลักหินแกรนิตกับหินทราย ซึ่งมีสองแหล่งใหญ่ๆคือ


                1. แหล่งผลิตงานแกะสลักหินแกรนิตและหินทราย ได้แก่

                    ร้านซินเตีย เส็ง เลขที่ 80 ถนนมิตรภาพ ตรงกันข้ามวัด

                    โคกพรหมตำบลหนองจะบก อำเภอเมือง 

                    จังหวัดนครราชสีมา


                2. แหล่งผลิตงานแกะสลักหินทราย ได้แก่ ร้านริมถนน

                    มิตรภาพ บ้านหนองบัว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 

                    ซึ่งมีหลายร้านตั้งเรียงรายกันอยู่ริมถนนมิตรภาพ 

                    สายนครราชสีมา กรุงเทพฯ



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น